Sterilizacija i dezinfekcija

Sterilizacija je proces ili postupak kojim se uništavaju sve vrste i oblici mikroorganizama uključujući i najotpornije bakterijske spore. Sterilno znači lišeno svakog oblika i kategorije života. Sterilizacija instrumenata se vrši u suhom sterilizatoru i autoklavu – sterilizatoru vlažnim zrakom, na visokim temperaturama kroz određeno vrijeme potrebno za potpuno uništavanje svih oblika bakterija, virusa, gljiva, te ostalih oblika mikroorganizama.

 


Osim dezinfekcije, sterilizacije te uporabe jednokratnog materijala primjenjujemo i opće higijenske mjere zaštite kao što su pravilno kirurško pranje ruku, uporaba maske i štitnika, nošenje propisane radne obuće i odjeće.

Uz obavezno korištenje protektivnih barijera kao što su maske i facijalni štitnici, koristimo materijale za jednokratnu uporabu gdje god je to moguće; jednokratne latex rukavice, maske, sisaljke, šprice, igle, čašice, zaštitni ubrusi za pacijenta, jednokratne podloge za instrumente, te jednokratne vrećice za sterilizaciju instrumenata.

Na ovaj način našim pacijentima osiguravamo najviše standarde sigurnosti.